Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszymi usługami. Twoja prywatność w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest dla nas ważna. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, jak postępujemy z Twoimi danymi.

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z DSGVO (podstawowe rozporządzenie o ochronie danych) jest:

Alpha Cargo Plus GmbH, Peutestrasse 69, 20539 Hamburg, Niemcy.

Tel: +49 40 35968101, e-mail: info@alphacargoplus.de

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W celu wypełnienia zobowiązań umownych wykorzystujemy dane osobowe (np. nazwisko i adres), które dobrowolnie przekazują nam Państwo w związku z zawarciem umowy lub zainicjowaniem zawarcia umowy na podstawie związanej z tym zgody (art. 6 ust. 1 a DSGVO). Dane te są następnie przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami ustawowymi (np. BDSG, TMG i DSGVO). Przetwarzamy dane niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych (np. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania) (art. 6 ust. 1 b DSGVO).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

OCHRONA DANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW I W PROCESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia postępowania aplikacyjnego (art. 6 ust. 1 a i b DSGVO). Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Jeśli nawiążą Państwo z nami stosunek pracy, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli z wnioskodawcą nie zostanie zawarta umowa o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po upływie dwóch (2) miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji zamówienia Państwa dane osobowe zostaną przekazane zleconym przez nas usługodawcom tylko wtedy, gdy jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne do realizacji Państwa zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Przekazujemy Państwa dane płatnicze zleconej instytucji kredytowej w ramach realizacji płatności.

COOKIES

Korzystamy z tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy. Dzięki temu automatycznie otrzymujemy pewne dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny o Państwa komputerze i połączeniu z Internetem.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają nam ułatwić Państwu nawigację i umożliwić poprawne wyświetlanie naszej strony internetowej.

W żadnym wypadku zebrane przez nas dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

MAPY GOOGLE

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Map Google Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania przez odwiedzających z funkcji map. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=de. Tam też można zmienić swoje osobiste ustawienia ochrony danych w centrum ochrony danych.
Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przestrzegamy zasad unikania danych i oszczędzania danych. Masz prawo otrzymania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (art. 15 DSGVO) sprostowania danych osobowych (art. 16 DSGVO), ograniczenia (art. 18 DSGVO), zablokowania lub (z wyjątkiem obowiązkowego przechowywania danych dla celów biznesowych) usunięcia (art. 17 DSGVO) przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora (art. 20 GDPR) złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR (art. 77 GDPR). Jeśli chciałbyś skorzystać ze swojego prawa, dane kontaktowe znajdziesz w punkcie „Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych”.

Zasadniczo przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia podanych tu celów lub jak przewidują różne okresy przechowywania określone przez ustawodawcę. Po ustaniu danego celu lub upływie tych okresów dane te są blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

PRAWO DO SPRZECIWU

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E lub f DSGVO (art. 21 DSGVO).

AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ DEKLARACJI O OCHRONIE DANYCH

Alpha Cargo Plus GmbH zastrzega sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość. Z tego powodu zaleca się, aby w regularnych odstępach czasu ponownie przeczytać niniejsze oświadczenie o ochronie danych.