Obsługa celna

Co oferujemy:
  • Odprawy celne importowe i eksportowe
  • Przedstawicielstwo fiskalne
  • Odprawy fitosanitarne i weterynaryjne
  • Procedury tranzytowe
  • Procedury czasowego składowania
  • Doradztwo z zakresu prawa celnego
  • Procedury zamknięcia wywozu (ZAPP, BHT)
  • Organizacja rewizji celnych

Upoważniony przedsiębiorca AEO – DE AEOC 125884

logo-aego-160x160.jpg