Fracht morski

Co oferujemy:
  • Doradztwo
  • Organizacja frachtu morskiego w imporcie oraz eksporcie (FCL, LCL)
  • Realizacja projektów logistycznych
  • Wysyłki Ro-Ro
  • Organizacja dodatkowych czynności związanych z frachtem morskim